İşyerinde Motivasyon Nasıl Artar?

Hepimizin bildiği gibi çalışma koşulları artık eskisi gibi işlemiyor ve her yönüyle verimliliğin

arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede kuruluşların ‘İş yeri motivasyonu nasıl artar?’

şeklindeki arayışları özellikle ciddi firmaların en fazla önem verilen hareket stratejileri

içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bir iş yerinde verimlilikten söz edebilmek için o işyerinde

mutlak surette motivasyon sağlanması gerekiyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında

çalışanlara yönelik olarak uygulanacak çeşitli aktiviteler ve etkinlikler kapsamında her firma

mutlaka bir hareket stratejisi geliştirmiş durumda. Aynı zamanda rasyonel açıdan son derece

olumlu etkilere sahip bu tür davranış modellerinin çalışanlar üzerindeki pozitif etkileri üretim

ve pazarlama noktasında oldukça önemli katkıları olduğu bilimsel verilerle ortaya konulmuş

gerçeklerdir.

 

İş Yeri Uyumu Ticari Başarı Getiriyor

Özellikle firma yöneticilerinin veya sahiplerinin ticari hedeflemesinin tutturulabilmesini

sağlayan yegâne unsur çalışanların birbiriyle uyumudur. Dolayısıyla personel arasındaki

diyalogun her zaman en üst seviyede tutulması ve bu uyumun süreklilik arz etmesi gibi temel

algoritmaların işletmede olması gerekiyor. Peki, bu noktada neler yapılabilir? Hemen kısaca

buna da değinelim. Öncelikle sayısal bakımdan kalabalık bir işletmede çalışma ortamı dışında

gerçekleşen aktiviteler önemli ölçüde motivasyonun artmasına neden olur. Bundan ötürü

gerçekleştirilecek etkinliklerin doğru bir planlama ve organizasyon ile belirli periyotlarla

yapılması iş yeri uyumu açısından büyük yarar sağlar.

 

Yüksek İşyeri Motivasyonu Çalışanların Birbirini Sahiplenmesini Sağlar

Psikolojik etki olarak motivasyon arttırıcı bu tarz aktiviteler çalışanlar arasında aidiyet

duygusu yaratarak etkinlik sonrasında bile devam eden bir düşünce yapısına dönüşür. Çalışma

koşullarında bile önemli bir samimiyet duygusu oluşturur. Bu samimiyet duygusu

çerçevesinde çalışanlar birbirlerine işyerinde de yardımcı olurlar ve çalışmaların aksaması

önlenmiş olur. Bunun yanı sıra etkinlikler sırasında dayanışma içerisinde olan personelden iş

yeri ortamına geçiş sonrası ‘bananecilik’ kavramı ortadan kalkar ve arkadaşını çalışmalarına

yardımcı olarak bir noktada sahiplenmiş olur. Bu psikolojik etki bir bakıma çalışma koşulları

dışında gerçekleşen etkinliklerde birbirlerine yardımcı olma duygusunun gelişmesinin bir

sonucu olarak ortaya çıkar. Şimdi dilerseniz bu etkinliklerin neler olduğunu sizlere aktaralım:

● Piknik organizasyonları

● Survivor parkurları

● Paintball

● Canlı langırt

● Marşmelov Challenge ( dikkat arttırıcı takım oyunu)

● Outdoor ve indoor etkinlikleri

● Tasarım yarışmaları (özellikle yöneticilerin hayal gücünü geliştirmeye yöneliktir)

● Logo Challenge (tasarım yeteneklerinin arttırılmasına yönelik aktivite)

● Suçlu Kim Kriminal Oyunu (dedektif uygulaması)

Bunlar gibi daha sayısız aktivitenin her biri yüksek işyeri motivasyonu sağlanması amacına

hizmet eder. Fitnesstanbull olarak bizler sayılı tüm aktiviteleri sizlerin en üst düzeyde

yararlanacağı şekilde dizayn ettik. Söz konusu etkinliklerimizin tamamı uluslararası

standartlar çerçevesinde ve profesyonel ölçülerde gerçekleştirilir.

Sizden Gelenler

AKTİVİTE VE KAZANIMLAR İÇİN;

Hemen İletişime Geçin

İletişime Geç