Kişi Sayısı

5 - 250

Süre

60 - 90 Dk.

Konum

Yurt İçi - Yurt Dışı

Kazanımlar

Proje Planlama, Kaynak Yönetimi, Risk Değerlendirmesi, Ekip İşbirliği

Proje Yönetim Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje yönetimi eğitiminden bahsetmeden önce, daha spesifik olarak; bir proje nedir? Proje, benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç elde etmek için yapılan geçici bir çabadır. Bir proje; önceden belirlenmiş bir başlangıç ve bitiş noktasına sahip olması, kapsamı ve kaynakları tanımlanmış olması nedeniyle geçicidir. Ve bir proje, rutin bir işlem değil, belirli bir hedefe ulaşmak için tasarlanmış belirli bir operasyon kümesi olması bakımından benzersizdir. Geliştirilmiş bir iş süreci için yazılım geliştirme, bir bina veya köprünün yapımı, doğal afetler sonrası yardım çabaları, yeni bir coğrafi pazarda satışların genişletilmesi; her biri birer projedir. Ve bunların hepsi, zaman içinde, bütçe üzerinde sonuçların, kurumların ihtiyaç duyduğu öğrenme ve entegrasyonun sağlanması için ustalıkla yönetilmelidir.

Proje Yönetimi

Proje yönetimi; daha sonrasında, proje gereksinimlerini karşılamak için proje aktiviteleri için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulanmasıdır. Proje yönetimi, önceleri gayri resmi bir uygulama olarak uygulandı; ancak 20. yüzyılın ortalarından itibaren, ayrı bir meslek olarak ortaya çıkmaya başladı. Süreç, genel olarak beş gruba ayrılmaktadır; başlangıç, planlama, yürütme, izleme ve kontrol. Proje yönetimi; entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, tedarik, insan kaynakları, haberleşme ve risk yönetimi ile ilgilidir. Bir projenin yönetilmesi; hedefleri, kaynakları ve programlarıyla şekillenen benzersiz bir odak noktası getirir. Proje yönetimi planının; projenin başından sonuna kadar tüm yönlerini etkin ve verimli bir şekilde yönlendirmesi beklenmektedir.

Bir Proje Nasıl Yönetilir?

Bir projeyi yönetmek birden çok adımı içerir. Bu adımların isimleri değişiklik gösterse de, genellikle şunları içerir:

•  Proje hedeflerinin tanımlanması,

•  Bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları özetlemek,

•  Bu adımları gerçekleştirmek için gereken kaynakları belirlemek,

•  Her bir adımın yanı sıra projenin bütünü için gereken bütçe ve zamanı belirleme,

•  İşin gerçek uygulamasını ve icrasını denetleme,

•  Ortaya çıkan projeyi teslim etme

Güçlü bir proje yönetimi planının bir parçası olarak proje yöneticileri;  proje yönetim planında ortaya konulan program, bütçe ve hedefler için performansı ve ilerlemeyi değerlendirmek için gerekli kontrolleri yapar. Bu, projenin kapsamı olarak adlandırılır. Projeler genellikle birlikte çalışmayan kişilerden oluşan ekipler gerektirdiği için, etkili proje yönetimi güçlü bir iletişim ve uzlaşma becerileri gerektirmektedir.

Proje Yönetimi Eğitimi

Fitnesstanbull proje yönetimi eğitimi; proje yönetiminin temeli için gerekli bir kılavuz niteliğindedir. Projeye yeni başlayan ya da proje konusunda kariyerini ilerletmek isteyen herkes için tasarlanan proje yönetimi eğitimi, başlangıç sürecinden teslim sürecine kadar, bir proje yönetim döngüsünü gösterir. Fitnesstanbull’un düzenlediği eğitime katılanlar; proje yönetiminin temel özellikleri hakkında, iş durumunun özelliklerini de içerecek şekilde, projenin önemli noktalarını ve çok daha fazlasını öğrenirler.

Siz de çalışanlarınızın etkin projeler yürütmesi adına bu eğitim modülünü almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kişi Sayısı: 5 - 250
Süre: 60-90 Dk.
Konum: Yurt İçi - Yurt Dışı
Kazanımlar: Proje Planlama, Kaynak Yönetimi, Risk Değerlendirmesi, Ekip İşbirliği

Talep Oluştur

Aşağıda yer alan bilgileri doldurarak, bizimle iletişime geçebilir ve etkinliklerimiz, mekanımız hakkında bilgiler alabilirsiniz.

    AKTİVİTE VE KAZANIMLAR İÇİN;

    Hemen İletişime Geçin

    İletişime Geç