Yaşayarak Öğrenme

Firmalar, genellikle 70/20/10 öğrenme modelini uyguladıklarını bildirirken, aslında çok azı uygular. Bu model; çalışanların işlerinin % 70’ini deneyim,% 20’si ilişkiler ve% 10’u örgün eğitim yöntemleri aracılığıyla öğrenmelerini önermektedir.

 

Hemen hepimiz spor salonlarına üyeyiz. Peki, kaçımız başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz? Bu her zaman böyledir; çünkü bir şeye abone olma ile gerçekten pratik yapma arasında büyük bir fark vardır. Yaşayarak öğrenme, aslında eğitim dünyasında iyi bilinen bir modeldir. Kolb’un 1984 yılında ortaya attığı bu kuram; yaşayarak öğrenmeyi, “bilginin deneyim dönüşümü yoluyla yaratılması sürecidir. Bilgi, kavrama ve dönüştürme deneyimlerinin birleşiminden kaynaklanır.” şeklinde tanımlar. Kolb’un yaşayarak öğrenme kuramı, dört elementin bir döngüsünü sunar:

•  Somutlaştırma,

•  Yansıtıcı Gözlem,

•  Soyut Kavramsallaştırma,

•  Aktif Deneyim

Döngü, kişilerin sahip olduğu bir deneyim ile başlar ve ardından bu deneyimi yansıtmak için bir fırsat sağlar. Daha sonra bireyler;  deneyimledikleri ve gözlemledikleri şeyleri kavramsallaştırabilir ve sonuçlandırabilirler. Bu da, kişilerin gelecekte farklı davranışlar deneyimleyecekleri eylemlere yol açabilir. Tüm bunlar; bireylerin deneylerine dayanan yeni deneyimler sağladığı için, döngüyü yeniden başlatmaktadır.

Bir eğitim ve gelişim stratejisi olarak yaşayarak öğrenme deneyimi; günümüz işyerlerinin ritmine iyi uyan, hedefe yönelik, ölçeklenebilir, sonuç odaklı bir öğrenme modelidir. Model, üzerinde anlaşılan önceliklere dayanır. Bu; iderlerin ve çalışanların kariyer hedefleri, beklentileri, performans ve güven düzeyleri hakkında rutin, açık konuşmalar yapması anlamına gelir.

Fitnesstanbull’un Yaşayarak Öğrenme Metodunun Faydaları

Günümüzün iş ortamı; daha hızlı geri dönüş süreleri ile karakterize olan oldukça rekabetçi bir ortam. Böyle bir ortamda geleneksel yaklaşımlar, eskiden olduğu gibi iş ihtiyaçlarına yanıt vermiyor. Bu nedenle kuruluşlar, kurumsal öğrenim girişimlerinde, yaşayarak öğrenme ve deneyimsel eğitim faaliyetlerine yöneliyor. Peki, bir çalışan ve bir şirket için, yaşayarak öğrenme modelinin faydaları nelerdir?

•  Genel olarak daha hızlı ve gerçek sonuçlar üretir,

•  Çalışanlar, işlerine uygulanamayacak soyut yapılara değil, gerçek dünya durumlarına maruz bırakılır,

•  Deneyimleme sırasında görülen hızlı başarısızlık, daha hızlı iyileştirme anlamına gelir ve bu da, bireylerin çalışmaya daha hızlı hazır olmasını sağlar,

•  Bireylere, işe hazır beceriler kazandırmak için kaydedilen zaman, genellikle doğrudan tasarrufa dönüşür,

•  Bu son iki madde tek başına, kurumların eğitim programlarında deneyimsel öğrenme faaliyetlerini benimsemeye başlaması için sağlam bir neden olarak sayılabilir.

Siz de bu metodojinin gerçekliğine inanıyor ve deneyimsel öğrenme metodunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sizden Gelenler

AKTİVİTE VE KAZANIMLAR İÇİN;

Hemen İletişime Geçin

İletişime Geç